Giáo Cụ Montessori Văn Hóa Khoa Học

GÓC VĂN HOÁ - KHOA HỌC TRONG LỚP HỌC MONTESSORI.


  Ở góc văn hoá trẻ được tiếp xúc trực tiếp với những vật cụ thể, mô hình sống động liên quan đến  các lĩnh vực Lịch Sử, Địa lý, khoa học,..... từ đó trẻ hiểu những khái niệm trừu tượng trong từng lĩnh vực.
  Những hoạt động với các giáo cụ Montessori trong góc Văn hoá  khơi gợi ở trẻ liềm đam mê, cảm hứng tích cực với việc khám phá khoa học, tìm hiểu môi trường xung quanh.
 

 Montessori - Lĩnh vực lịch sử
   

Lịch sử luôn được gắn liền vớ khái niệm thời gian  mà biểu tượng là các đồng hồ, nên tại góc lịch sử bé sẽ được làm việc với các giáo cụ montessori liên quan đến thời gian như các loai đồng hồ, lịch.....từ đó trẻ dễ dàng tính thời gian cho 1 giờ, 1 ngày, 1 tuần cũng như biết được những việc xẩy ra gắn liền với khoảng thời gian đó.
 

 Montessori - Lĩnh vực địa lý

Hình dạng, đặc điểm, vị trí, tên gọi các châu lục, các dạng địa hình đất, nước.... được trẻ lĩnh hội một các dễ dàng khi làm việc với các giáo cụ montessori sinh động thuộc lĩnh vực địa lý.
 Các công việc liên quan đến địa lý  bé sẽ được thực hiện như nhận biết phương hướng, tiếp xúc với các dạng bản đồ như quả địa cầu, bản đồ cát,... nhận biết quốc kỳ các nước, vị trí các nước.
 

 Montessori - Lĩnh vức khoa học

Thông qua các giáo cụ, trẻ học cách nối và phân loại các đồ vật và tranh ảnh giữa vật tĩnh và vật động, thực vật và động vật, học về cấu tạo cây, lá, hoa, quả, cấu tạo cơ thể, ....
 với phương pháp giáo dục montessori trẻ được tiếp xúc một cách toàn diện với các lĩnh vực và kiến thức trong cuộc sống. Kết hợp với các giáo cụ trong lớp thì việc học tập của các con trở nên dễ dàng và thiết thực hơn.

-9%
 Bộ Cờ Các Nước Đế Cắm Hình Vòm Montessori -  Cờ Vải Bộ Cờ Các Nước Đế Cắm Hình Vòm Montessori -  Cờ Vải
1,500,000₫ 1,650,000₫
-17%
 Combo 17 Tranh ghép sinh học Montessori - Combo 17 Montessori Biology Puzzles Combo 17 Tranh ghép sinh học Montessori - Combo 17 Montessori Biology Puzzles
2,550,000₫ 3,060,000₫
-23%
 Giáo cụ Montessori - Vòng đời của con bướm - Development of Butterfly Giáo cụ Montessori - Vòng đời của con bướm - Development of Butterfly
200,000₫ 260,000₫
-23%
 Giáo cụ Montessori - Vòng đời của con gà mái - Development of Chicken Giáo cụ Montessori - Vòng đời của con gà mái - Development of Chicken
200,000₫ 260,000₫
-44%
 Giáo Cụ Montessori - Bản đồ và 36 lá cờ thế giới - Flags of the World Giáo Cụ Montessori - Bản đồ và 36 lá cờ thế giới - Flags of the World
675,000₫ 1,200,000₫