Giáo cụ Montessori Lịch Sử

Giáo cụ Montessori Lịch Sử dạy gì cho trẻ khi trẻ còn quá nhỏ ?

Lịch sử sẻ chủ yếu dạy trẻ qua cách nắm bắt thời gian, các mốc thời gian sẽ được đơn gian hóa và dễ hình dung nhất qua các giáo cụ Montessori thực tế. Giúp trẻ nắm bắt cơ bản được các quá trình đang diễn ra xung quanh trẻ như thế nào. Cần bao lâu để một quả trứng thành con gà, một ngày là như thế nào, một giờ, một phút là bao lâu...