Giáo cụ Montessori cho các bé 0-3 tuổi

Bộ giáo cụ Montessori cho các bé 0-3 tuổi bao gồm

Các giáo cụ Montessori được làm từ gỗ tự nhiên phục vụ cho việc giảng dạy theo các trương trình, giáo án của Montessori cho các bé từ 0-3 tuổi. Đây là giai đoạn cực kì quan trọng nên các giáo cụ Montessori trong giai đoạn này phải đạt tiêu chuẩn cao, an toàn và thân thiện với các bé. Các giáo cụ Montessori phải được thực hành và hướng dẫn theo giáo án để đạt hiệu quả cao nhất.

Mục đích của bộ giáo cụ Giáo cụ Montessori 0-3 tuổi

Giúp các bé  Vận động tinh, vận động thô, giác quan, tính trật tự, đặc biệt các em bé học mọi thứ thông qua việc bắt chước, sự lặp lại liên tục…

-6%
 Hộp học cảm quan nhiệt độ Montessori - Thermic Tablets Montessori  Hộp học cảm quan nhiệt độ Montessori - Thermic Tablets Montessori
450,000₫ 480,000₫
-17%
 Giáo cụ Montessori - Thu hoạch cà rốt - TreeYear Montessori  Giáo cụ Montessori - Thu hoạch cà rốt - TreeYear Montessori
350,000₫ 420,000₫
-17%
 Giáo Cụ Montessori - Tháp hồng 5 bậc 2-4-6-8-10cm - Pink Tower 5 steps  Giáo Cụ Montessori - Tháp hồng 5 bậc 2-4-6-8-10cm - Pink Tower 5 steps
380,000₫ 460,000₫
 Giáo cụ Montessori - TAMBOURINE  Giáo cụ Montessori - TAMBOURINE
65,000₫
 Giáo Cụ Montessori - Soma cubes  Giáo Cụ Montessori - Soma cubes
140,000₫