Âm Nhạc

Âm nhạc trong Montessori : 

– Tầng âm nhạc đầu tiên – Âm nhạc Vận động dành cho nhóm tuổi từ 0 đến 3: Trẻ học về âm thanh (tính chất, sắc thái âm thanh…) qua các hình thức vận động như nhịp đi, chuyển động.

– Tầng âm nhạc thứ hai – Âm nhạc Đa giác quan dành cho nhóm tuổi từ 3 đến 4,5: Trẻ học về Cao độ với những bài học về thang âm, nhịp điệu, các kiến thức về nhạc lý cơ bản. Trẻ được học cách xướng âm theo cao độ, có thể nhận biết âm sắc và tự tạo nhịp điệu từ bộ gõ cơ thể và các loại nhạc cụ (định âm và không định âm). 

– Tầng âm nhạc thứ ba – Âm nhạc thị giác và mô phỏng dành cho nhóm tuổi từ 4,5 đến 6: Âm nhạc thị giác và mô phỏng là tầng âm nhạc hoàn chỉnh với những bài học về Giai điệu. Trẻ được thể hiện âm nhạc qua những câu chuyện nhạc kịch (Musical Stories), cách đọc bản nhạc và thực hiện hoạt động theo bản nhạc